Make your own free website on Tripod.com
w    
     
     
 

 

 
 

Page Info

Stats by:

Reviewed:

 

Recommend

 

Mini Malaysia Website Database -
Government Bodies / Agencies

  
G

.:. Amanah Ikhtiar Malaysia

.:.
Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia

.:.
Curriculum Development Centre
     Pusat Perkembangan Kurikulum
.:.
Department of the National Accountant Malaysia
     Jabatan Akauntan Negara Malaysia
.:.
Department of the National Housing Malaysia
     Jabatan Perumahan Negara
.:.
Department of Chemistry
     Jabatan Kimia Malaysia
.:.
Department of Environment
     Jabatan Alam Sekitar
.:.
Department of Standard Malaysia

.:.
Department of Social Welfare
     Jabatan Kebajikan Masyarakat
.:.
Department of Statistics Malaysia
     Jabatan Perangkaan Malaysia
.:.
Department of Public Services Malaysia
     Jabatan Perkhidmatan Awam
.:.
Department of Islamic Development
     Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
.:.
Department of Occupational Safety and Health
     Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
.:.
Department of Survey and Mapping Malaysia
     Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia
.:.
Highway Authority of Malaysia
     Lembaga Lebuhraya Malaysia
.:.
National Audit Department of Malaysia
     Jabatan Audit Negara
.:.
National Library and Linguistic Centre
     Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
.:.
Fire and Rescue Department
     Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
.:.
Forest Institute of Malaysia
     FELCRA
.:.
FELCRA
     Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia
.:.
Forestry Department Penisular Malaysia
     Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
.:.
Mineral and Geoscience Department Malaysia
     Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
.:.
National Cancer Society of Malaysia

.:.
National Film Centre
     Filem Negara Malaysia
.:.
National Productivity Corporation
     Perbadanan Produktiviti Negara
.:.
National Registration Department
     Jabatan Pendaftaran Negara
.:.
Institute of Islamic Understanding
     Institute Kefahaman Islam Malaysia
.:.
Institute for Medical Research
     Institut Penyelidikan Perubatan
.:.
Institute for Law and Judiciary Training
     Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan
.:.
Inland Revenue Board
     Lembaga Hasil Dalam Negeri
.:.
Malaysian Agricultural Research and Development Institute
     Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia
.:.
Malaysian Modern Administration and Management Planning Unit
     Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

.:.
Malaysia Election Commission
     Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia
.:.
Malaysia National Management Asset Company
     Pengurusan Danaharta Nasional Berhad
.:.
Malaysia Palm Oil Board
     Lembaga Kelapa Sawit Malaysia
.:.
Malaysia Palm Oil Promotion Council
     Lembaga Promosi Minyak Kelapa Sawit
.:.
Department of Public Health
     Jabatan Kesihatan Awam
.:.
Department of Prisons Malaysia
     Jabatan Penjara Malaysia
.:.
Malaysian Adverse Drug Reactions Advisory Committee

.:.
Malaysian Meteorological Service
     Perkhidmatan Kaji Cuaca
.:.
Malaysian Centre for Remote Sensing
     Pusat Remote Sensing Negara
.:.
Malaysian Industrial Development Authority
     Lembaga Pembangunan Industri Malaysia
.:.
Malaysian Judiciary Homepage
     Mahkamah Persekutuan
.:.
Malaysia Rubber Industries
     Lembaga Getah Malaysia
.:.
Multimedia Super Corridor
     Koridor Raya Multimedia

.:. National Heart Institute
     Institut Jantung Negara
.:.
National Institute of Occupational Safety and Health
     Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
.:.
National Museum
     Muzium Negara Malaysia
.:.
National Pharmaceutical Control Bureau
     Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan
.:.
Parliament of Malaysia
     Parlimen Malaysia
.:.
Pharmaceutical Services Division
     Bahagian Perkhidmatan Farmaseutikal
.:.
Post Malaysia
     POS Malaysia
.:.
Public Works Department
     Jabatan Kerja Raya
.:.
Road Transport Deparment
     Jabatan Pengangkutan Jalan
.:.
Royal Customs Department
     Jabatan Kastam DiRaja Malaysia
.:.
Royal Malaysian Police
     Polis DiRaja Malaysia
.:.
Standards and Industrial Research Malaysia (SIRIM)
     Laman SIRIM
.:.
MARA
     Majlis Amanah Raya
.:.
Marine Department Penisular Malaysia
     Jabatan Laut Semenanjung Malaysia

.:. Malaysia Institute for Nuclear Technology Research
     Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia
.:.
Ministry of Agriculture

Help Us

     Kementerian Pertanian Malaysia
.:.
Ministry of Defense
     Kementerian Pertahanan Malaysia
.:.
Ministry of Education
     Kementerian Pendidikan Malaysia
.:.
Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs
     Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
.:.
Ministry of Energy, Communication and Multimedia
     Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia Malaysia
.:.
Ministry of Finance
     Kementerian Kewangan Malaysia
.:.
Ministry of Foreign Affairs
     Kementerian Luar Negeri
.:.
Ministry of Health
     Kementerian Kesihatan Malaysia
.:.
Ministry of Information
     Kementerian Penerangan Malaysia
.:.
Ministry of Land and Cooperative Development
     Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi
.:.
Ministry of Primary Industries
     Kementerian Perusahaan Utama
.:.
Ministry of Social Unity and Social Development
     Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarkat
.:.
Ministry of International Trade and Industry
     Kementerian Perdagangan Antarabangsa and Industri
.:.
Ministry of Rural Development
     Kementerian Pembanguan Luar Bandar
.:.
Ministry of Works
     Kementerian Kerja Raya Malaysia
.:.
Ministry of Science, Technology and the Environment
     Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia
.:.
National Archives of Malaysia
     Arkib Negara Malaysia
.:.
National Poison Center
     Pusat Racun Negara Universiti Sains Malaysia
.:.
National Sport Council
     Kementerian Belia dan Sukan
.:.
National Security Division
     Bahagian Keselamatan Negara
.:.
Securities Commission of Malaysia
     Suruhanjaya Sekuriti
.:.
Seberang Perai Municipal Council
     Suruhanjaya Syarikat Malaysia
.:.
Registrar of Companies
     Majlis Perbandaran Seberang Perai
.:.
Valuation and Property Services Deparment
     Jabatan Pernilaian dan Perkhidmatan Harta
.:.
Malaysia Tourism Promotion Board
     Lembaga Penggalakan Perlancongan Malaysia
.:.
Prime Minister's Office of Malaysia
     Jabatan Perdana Menteri

Help Us
  

     

Online now...

 

Page Views...

  
 
 

S A P S A M S O K   &   S A P S A M Y E E   I N C   2 0 0 3